نمایشگاه صنعت تبریز
نمایشگاه صنعت تبریز
گروه مهندسی صبا الکتریک با احترام از شما سروران گرامی جهت بازدید از توانمندیهای خود در "شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تبریز" دعوت به عمل می آورد.   زمان:...
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
شرکت طراحی مهندسی صبا الکتریک از شما جهت بازدید از توانمندیهای خود در بیستمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران، دعوت به عمل می آورد. مکان :محل دائمی نمایشگاه های بین...
افتتاح رسمی خانه بهداشت کارگری در مجموعه صبا الکتریک
افتتاح رسمی خانه بهداشت کارگری در مجموعه صبا الکتریک
در روز دو شنبه 26 خرداد ماه 1399 ، با حضور مقامات استانی (فرمانداری، وزارت بهداشت و اداره کار و امور اجتماعی ) ، خانه بهداشت کارگری شرکت صبا الکتریک به صورت رس...