نمایشگاه صنعت کرمان


از تمامی دوستانی که از غرفه این شرکت در نمایشگاه صنعت ساختمان کرمانشاه که در تاریخ 6 مرداد ماه 1396 به اتمام رسید ، بازدید کردند کمال تشکر و امتنان را داریم .