نمایشگاه صنعت همدان


از تمامی دوستانی که از غرفه این شرکت در نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان همدان که از تاریخ 10 شهریور 1396 به اتمام رسید ، بازدید کردند کمال تشکر و امتنان را داریم .